Schimmelverwijdering

Schimmel kan het eigen welzijn zodanig beïnvloeden en voor een gevoel van onbehaaglijkheid zorgen. De oorzaken ervoor zijn meestal slecht uitgevoerde isolatiewerken of ontbrekende ventilatie.

Een goede voedingsbodem, voldoende zuurstof en veel vocht bieden aan schimmel de beste voorwaarden om zich te ontwikkelen. Maar in onze woon- en werkruimtes heeft schimmel er geen bestaansrecht. Daar kan hij in sommige gevallen onze gezondheid duurzaam verslechteren en ook schade aan de bouwconstructie of de meubels veroorzaken.

We analyseren waar de schimmel vandaan komt en waarom hij er is ontstaan.  Want alleen na een grondige analyse van de oorsprong kan de oorzaak uit de weg geruimd worden en een her aantasting voorkomen worden.

We doden schimmel op deskundige manier en voeren daarna de nodige schilder- en behangwerken uit.